Vyberte si jazyk: SK|EN
Zavrieť

CNCobrábanie

CNC obrábanie

CNC 5AX frézovanie

Komplexnosť požiadaviek našich zákazníkov a ich nároky na kvalitu spracovania si vynútila investície do 5 osích (5AX) frézovacích obrábacích strojov s priamym odmeriavaním. Technické parametre týchto obrábacích strojov s piatimi kontinuálne riadenými osami nám dovoľujú vyrábať tvarovo komplexne súčiastky do hmotnosti 2500 kg a rozmerov D900x600. Zároveň ide o vysoko produkčné stroje ktoré pracujú s rýchlo posuvmi až do 60 m/s.

Kapacity 5 osého CNC frézovania využívame prevažne na  výrobu komponentov pre meracie prípravky, vzorových prototypových dielov automobilových svetiel, častí karosérii automobilov, interiérových prvkov motorových vozidiel (plastové komponenty dverných systémov, palubovky, ... ) a v neposlednom rade montážnych prípravkov pre lietadla AIRBUS.

CNC 5AX frezovanie


CNC 4AX frézovanie

Doplnením 3 osých (3AX) obrábacích strojov o ďalšie zariadenie – deličku rozšírime počet riadených osí na X, Y, Z o rotačnú os A.  Frézovacie centrá v uvedenej konfigurácii využívame pre výrobu radiálnych prvkov v rotačných súčiastkach, rôzneho druhu ozubení a závitovkových hriadeľov s variabilným stúpaním.

CNC 3AX frezovanie


CNC 3AX frezovanie

Produktívne frézovanie v MECASYS s.r.o. dosahujeme využitím najvhodnejších technologických možnosti. V prípade bežných komponentov a tvarových plôch využívame 3 osé (3AX) CNC obrábacie stroje s priamym alebo nepriamym odmeriavaním. Pracovný rozsah o rozmeroch 1200x800x600 mm  a hmotnosti obrobku 1200 kg nám dovoľuje spracovať aj tvarové časti stredne veľkých foriem a meracích alebo montážnych prípravkov.

3AX CNC frézovacie centra s priamym odmeriavaním nám pomáhajú dosiahnuť:

 • Vysokú rozmerovú presnosť  našich produktov +/-0,006 mm
 • Kvalitný povrch komponentov a tvarových plôch

Obrábacie stroje je možné doplniť o zrýchľovacie vreteno  80 000 ot/min čo sa v značnej miere využíva pri finálnom obrábaní tvarov nástrojmi malého priemeru alebo pri frézovaní elektród pre elektro erozívne hĺbenie tvarov pri komponentoch pre opravu foriem alebo výrobe tvarových časti foriem nových.

CNC 3AX frezovanie


EDM hlbenie tvarov

Spoločnosť MECASYS s.r.o. sa môže pochváliť nemeckou technológiou EXERON EDM 313. Táto elektro erozívna hlbička nám veľmi produktívne pomáha pri výrobe náradia, foriem, taktiež ich úprave a pri erodovaní neštandardných materiálov. Na tomto stroji dokážeme dosiahnuť všetky operácie, od rýchleho hrúbovania až po jemné dokončovanie. Pracovný pojazd o rozmeroch 620 × 420 × 400 mm s max. hmotnosťou obrobku do 1500kg nám dovoľuje erodovať aj väčšie a ťažšie súčiastky.

Používame grafitový materiál na výrobu elektród, aby sme zvýšili výkon aj efektivitu a zároveň nám to ponúka bez výplachové erodovanie hlbokých rebier.

EXERON 313 EDM nám dokáže zabezpečiť:

 • Vysokú rozmerovú presnosť produktov +/-0,01mm
 • Nadopojenie sa na už existujúci tvar a nasledovne zaleštenie
 • Vyiskrenie zalomeného závitníka alebo iného nástroja
 • Vyhĺbenie závitu do tvrdých, tepelné upravených materiálov

EDM hlbenie tvarov


EDM rezanie

Drôtová rezačka GF AgieCharmilles CUT20P znova rozširuje naše produktívne schopnosti a možnosti. Pomáha nám najmä pri výrobe vysoko presných otvorov a súčiastok kde sa nedá použiť trieskové obrábanie. Jednou z výhod je že tento EDM stroj ma funkciu 4AX rezania, vďaka čomu vyrábame zložitejšie tvary strižných nástrojov. Táto technológia dosahuje finálnu drsnosť až do Ra 0,35um a výrobky sa zhotovujú s presnosťou na 0,001 mm. Pracovný pojazd stroja je 350 x 250 x 250 mm a max. hmotnosť obrobku je 400kg.

CUT20P nám dokáže zabezpečiť:

 • Výroba vysoko presných otvorov a tvar. Vložiek
 • Výroba presných, strižných nástrojov
 • Výroba súčiastok s finálnou drsnosťou do Ra 0,35um

EDM rezanie


CNC ohýbanie

LVD ohybnie

CNC ohybanie


CNC sústruženie 5AX

MIYANO BNA42 MSY

CNC sustruzenie 5AX


DEA PIONEER HEXAGON

Neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti, pre výrobu kvalitných komponentov,  je 3D merací prístroj DEA PIONIEER, ktorý umožňuje kontrolu rôznych typov výrobkov.

3D merací súradnicový systém je skutočne precízna a veľmi presná meracia metóda. Preto sa prístroj DEA PIONEER  plne využíva na sledovanie kvality nielen pri vstupnej a výstupnej kontrole, ale aj v priebehu výrobného procesu komplikovaných a veľmi presných dielov.

3D merací prístroj predstavuje pre spoločnosť výhodu, pretože okrem kompletnej výroby meracích prípravkov zabezpečuje  ich validáciu a okamžité využitie v praxi.

DEA PIONEER HEXAGON


CAM & CAD

Podpora technickej prípravy výroby je zabezpečená dostatočnými personálnymi kapacitami a softvérovým vybavením pre produktívnu prácu a tvorbu konštrukčnej dokumentácie, 3D modelov a obrábacích programov.

Pre prípravu obrábacích programov využívame:

 • CAM systém PowerMill2015 – podpora plne kontinuálneho 5AX frézovania s kontrolou kolízii a nižších úrovni programovania 3D a 2.5D
 • CAM systém TopSolid – podpora plne kontinuálneho 5AX frézovania s kontrolou kolízii a nižších úrovni programovania 3D a 2.5D
 • CAD  systém Creo3
 • CAD systém Solid Works 2016

Fotogaléria

Kontaktný formulár
Zavrieť