Vyberte si jazyk: SK|EN
Zavrieť

Návrh, výroba a dodávka dielov strojárenskej výroby

Strategická poloha v strednej európe

MECASYS s.r.o. je atraktívna spoločnosť, ktorá sa v prvom rade na trhu presadzuje kvalitnou prácou svojim know - how prototypovej výroby a zodpovedným prístupom k požiadavkám zákazníka.

Vedenie spoločnosti k svojim zamestnancom pristupuje s osobitým prístupom. Každý má možnosť osobného rozvoja. Má tak snahu vytvárať pracovné prostredie, ktoré by zamestnancom otvorilo priestor k sebarealizácii, schopnosti reagovať v krízovej situácii a vyhodnotiť kroky pre správne riešenia v rámci výrobného postupu.

Za svoje výhody považuje:

 • nepretržitú komunikáciu so zákazníkom – zákazník je pre MECASYS s.r.o. prioritný, preto spoločnosť flexibilne reaguje na jeho požiadavky a výrobný proces prispôsobuje týmto požiadavkám vo viacerých oblastiach ako:
  • aktívna práca s cenou výrobkov – potenciál zníženia nákladov,
  • nové možnosti flexibilných a spoľahlivých dodávok,
  • doplnenie atestov k materiálom, technologickým postupom a povrchovým úpravám
 • ponuka najmodernejších technológií pre obrábanie v kategórií 5 AX, 3 AX a EDM technológií
 • pružnosť v oblasti projektovania, konštrukcie strojov a prístrojov s mechanickým pohonom,
  • ponuka kompletného servisu služieb,
 • neustále zlepšovanie v oblasti certifikácie, pre všetky naše výrobky, ktoré sú určené na povinné schvaľovanie a certifikáciu,
 • schopnosť rýchlej orientácie v EU priestore,
  • výhodou spoločnosti je aj spolupráca s vývojovým strediskom, strednými školami a univerzitami s možnosťou vypracovania záverečných prác
  • ponúkame možnosť vypracovania bakalárskych a diplomových prác pod vedením odborných pracovníkov a umožňujeme vykonávanie odbornej praxe pre absolventov stredných škôl zameraných na strojárstvo.

Odvetvia pre ktoré pracujeme

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

 • jednoúčelové stroje a zariadenia
 • montážne a kontrolné prípravky
 • lisovacie formy a platne
 • transportne systemy
 • doplnkové prvky
Elektrotechnický priemysel

Elektrotechnický priemysel

 • medené konektory
 • kabinety
 • rámy
 • dverné závesy na skrinky
 • rotačné súčiastky (dištančné valčeky rôznych tvarov, špeciálne skrutky,...)
Letecký priemysel

Letecký priemysel

 • Komponenty do lietadiel
 • Komponenty do prípravkov
 • Vŕtacie prípravky
 • Kontrolné prípravky
 • Zvárané zostavy
Externé služby pre priemysel

Externé služby pre priemysel

 • oceľové, antikorové konštrukcie a zariadenia
 • bezpečnostné zábrany
 • zváranie nádrží
 • údržba potrubného systému, strojov a zariadení

Pracujeme pre